Thursday 2nd November 2023

Lansering av Green Producers Tool for festivaler med NKA og Øyafestivalen

Green Producers Club, Norske kulturarrangører og Øyafestivalen inviterer til lansering av klimaverktøyet Green Producers Tool, som Øya og GPC har utviklet sammen de siste 2,5 årene, samt feiring av vårt nye partnerskap for grønnere festivaler med NKA. Vi gleder oss stort!

This event is finished

Green Producers Club, Norske kulturarrangører og Øyafestivalen inviterer til lansering av klimaverktøyet Green Producers Tool, som Øya og GPC har utviklet sammen de siste 2,5 årene, samt feiring av vårt nye partnerskap for grønnere festivaler med NKA.

Lanseringen skjer 2. november fra kl 15.30, og er åpen for alle medlemmer i NKA og GPC, samt alle som driver eller er interesserte i å lage klimavennlige festivaler.

Det blir noe godt i glasset, lett servering, og tid til mingling etter programmet er ferdig - så om du ikke må rett hjem denne dagen, hold av tid i kalenderen litt utover kvelden!

Dagens program:

  • Daglig leder i NKA, Siri Haugan Holden, forteller om hvorfor de har gått inn som partner i GPC, og hvordan dette går hånd i hånd med deres Grønne arrangementsstandard, som de har utviklet sammen med Øya. 
  • Grunnlegger av GPC, Mads Astrup Rønning, Hva er Green Producers Club? Og hvilke muligheter gir Green Producers Tool til festivalarrangører
  • Leder for bærekraft på Øyafestivalen, Mia Frogner, forteller om deres lange erfaring med klima- og miljøarbeid, hvorfor det er viktig at festivaler jobber med bærekraft, og om hvordan det har vært å være med i utviklingen av et klimaverktøy.
  • Martin Thim, partner- og bærekraftsansvarlig for de danske festivalene Northside og Tinderbox, snakker om deres erfaringer med å bruke Green Producers Tool for å lage klimaregnskap på deres festivaler.
  • Vi vil til slutt høre fra Gunnell E. Sandanger, seniorrådgiver ved CICERO Senter for klimaforskning, om deres motivasjon for å arbeide med Green Producers Tool og med kultursektoren. Hvorfor skal vi måle utslipp? Og hvilken rolle tenker CICERO at kulturfeltet kan ta i klimakrisen?

Meld dere på via denne linken.

Bakgrunn:

GPT er et klimaverktøy utviklet av og for kultursektoren. Verktøyet gjør det enkelt å planlegge, enkelt å måle CO2 utslipp, og enkelt å redusere og rapportere på utslipp tilknyttet kulturproduksjoner. Det er CICERO - Senter for klimaforskning som står bak alle beregningene i verktøyet. I dag brukes verktøyet av produsenter innen film & tv, scenekunst, festivaler og events. I slutten av 2023 får idretten tilgang, og i løpet av 2025 også kunst og museer.
Interessert i å vite mer?

Besøk: www.greenproducers.club


Prosjektpartnere i Green Producers Tool er CICERO, Virke, Øyafestivalen, Den Norske Opera & Ballett, Strix og Innocode. Prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd og EU Creative Europe.

Upcoming events

No upcoming events

Please check back later or subscribe to our newsletter for instant updates.